De nieuwe privacywet AVG en de HVZ

terug naar overzicht

Vrijdag, 25 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

De AVG versterkt de positie van personen van wie gegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Dat geldt ook voor verenigingen zoals de HVZ.

Het bestuur heeft zich de afgelopen tijd met dit onderwerp bezig gehouden en heeft, met advies van Sportvisserij Nederland, een zgn. Privacyverklaring opgesteld waarin een en ander is vastgelegd. Die verklaring lees je hier.