Er wordt weer paling over de dijk gezet!

terug naar overzicht

Zondag, 23 september 2018

Om de aal-stand te verbeteren en proberen te behouden worden er veel maatregelen genomen.

     

Paling over de Dijk bij gemaal Pieter Engel.

In 2007 heeft de Europese Commissie de Europese Aal verordening vastgesteld naar aanleiding van de zorgwekkende 
achteruitgang van het paling bestand. Daarin wordt het overzetten van volwassen paling bij migratieknelpunten, aangemerkt 
als belangrijke herstelmaatregel.
In Nederland heet dit overzetten inmiddels ’Paling over de Dijk’ (PODD). Het doel van PODD is te voorkomen dat naar zee 
uittrekkende schieraal (geslachtsrijpe paling) tijdens de trekperiode in gemalen worden gedood. 
Beroepsvissers vangen de geslachtsrijpe palingen (schieralen) vlak voor de pompen van gemalen en waterkrachtcentrales 
weg en zetten deze achter de waterbarrières weer uit, waardoor ze kunnen ontsnappen naar open zee en vervolgens naar de 
op 5.000 kilometer verderop gelegen paaigronden in de Sargassozee zwemmen midden in de Atlantische Oceaan. 
Het visvriendelijk maken van een gemaal kost gemiddeld enkele tonnen aan euro’s. Met de duizenden gemalen die Nederland 
rijk is, vergt het oplossen van alle migratieproblemen niet alleen grote bedragen, maar ook vele jaren. Tot die tijd kan met Paling 
over de Dijk -als tijdelijke en relatief goedkope maatregel- veel schieraal worden gered. 
PODD wordt gefinancierd door DUPAN en enkele waterschappen, waaronder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). 

Reeds enkele jaren is bekend dat het gemaal Pieter Engel gelegen aan de Nauernasche Vaartdijk (nabij de Linoleum) een visonvriendelijk gemaal is. Jaarlijks worden hier aanzienlijke hoeveelheden schieraal vermorzeld op hun voortplantingstrek 
naar zee. Omdat de huidige pompen nog niet versleten zijn, is voor gemaal Pieter Engel is op korte termijn nog geen verbetering 
te verwachten.Op verzoek van de Visserij Beheer Commissie van HHNK (VBC-HNK) en HHNK zelf is daarom besloten om in samenwerking met DUPAN (Stichting DUPAN -Duurzame Palingsector Nederland) in de periode 1 september tot eind november 
2018 een PODD project op te gaan starten bij het gemaal Pieter Engel. 

Doel van het PODD project is om de schieraal (geslachtsrijpe paling) voor dit gemaal te vangen met aalfuiken en weer onbeschadigd 
uit te zetten in het Noordzeekanaal. Alle andere vissen worden direct teruggezet in hetzelfde water. De gevangen schieraal wordt geregistreerd waarbij het aantal en de kilo’s wordt vermeld en uitgezet in het NZ-kanaal . Bij het lichten van de fuiken en uitzetten van 
de paling zijn controleurs van HVZ (Frans Hoogland en John Meijer) en VZOD aanwezig.

(door Piet Rol)