Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Jaarvergadering van dinsdag 28 mei.

terug naar overzicht

Zaterdag, 1 juni 2019

Lees hier het verslag van onze secretaris Jorrit Hazen.

Afgelopen dinsdagavond (28 mei) was de ALV. Er waren 54 mensen aanwezig. Er werd stil gestaan bij de 34 in 2018 overleden leden, door het oplezen van de namen en een moment van stilte. Wim stond ook even stil bij het verkrijgen van zijn lintje.
Deze kreeg hij tijdens de lintjesregen opgespeld voor 40 jaar actief zijn in het bestuur HVZ. Hij bedankte het bestuur voor de voordracht.

In de vergadering werden er de nodige mededelingen gedaan. Helaas is er een vissterfte geweest in de Gouw, Zuidervaart en Vijfhoekpark. Dit heeft tot een aanzienlijke reductie van de visstand geleidt. De oorzaken zijn nog niet helemaal duidelijk. Wat wel bekend is dat het zoutgehalte toeneemt en dat er sprake is van algengroei.

De penningmeester, Henk op den Akker, heeft de financiële situatie doorgenomen. We staan er goed voor en er zijn geen opvallende zaken te melden. Er is een lichte groei in het ledenaantal, de transitie van de ledenadministratie bevalt goed en de kosten lijken mee te vallen. Er is daarom ook geen contributieverhoging gepland.

Het bestuur krijgt decharge middels applaus en een dankwoord voor Henk.
De bestuur mutaties: Ruben den Uil, Wim de Vries en o.g. waren aftredend en herkiesbaar en tekenen middels applaus van de zaal weer bij voor 3 jaar. Willem Spijkerman is na 12 jaar aftredend en niet herkiesbaar wegens zijn gezondheid. Willem werd voor zijn inspanningen benoemd tot erelid en blijft actief maar in een andere vorm.

Brand Koopman en Arno Zuidam stoppen als respectievelijke voorzitters Jeugd en Karper. Zij worden bedankt voor de inzet. Bas Witte (karper), Richard Geerlings (jeugd) en Mathijs van Diemen (roofvis) zullen het komende jaar als coördinatoren optreden.
Trudy van Daal stopt als leidster van de Klaverjascommissie. Coby de Jong neemt haar taak over. Na de verloting van de vis en de tombola werd de vergadering mooi op tijd afgesloten.

Tot onze najaarsvergadering en goede vangsten gewenst in de komende zomer.

Vriendelijke groet,
Jorrit.