HVZ Nieuws

Redactie en opmaak

Eindredactie en opmaak: Annegeet van der Ros,
Tekst en Reklame

E-mail: annegreet@mijnreclamebureau.nl

Advertentietarieven
Bij 5 plaatsingen per jaar:
- 1/1 pagina € 1.000,--
- 1/2 pagina € 475,--
- 1/4 pagina € 270,--
- 1/8 pagina € 150,--
- 1/16 pagina € 90,--

Facturering is zonder BTW ingevolge voorschriften voor verenigingen.

Aanleveren advertentiemateriaal
Lees hiervoor de aanleverspecificaties

Bijzonderheden
Gratis verspreiding onder leden van Hengelsportvereniging Zaanstreek
Druk: 4-kleuren  offset
Oplage: ca. 4.500 per editie

Verschijningsdata in
Editie 1 medio januari
Editie 2 medio april
Editie 3 eind juni
Editie 4 medio september
Editie 5 medio december

Aanleveren kopij en bestanden 
Kopij: uiterlijk 4 weken vóór verschijnen
Digitaal materiaal: uiterlijk 3 weken vóór verschijnen
Aanleveradres: annegreet@mijnreclamebureau.nl