Het HVZ Nieuws online

Verenigingsblad HVZ-Nieuws is een belangrijke schakel in het contact met de leden. Het verschijnt vijf keer per jaar in full colour. Lees het hier online.

Jaargang

2018 nummer 3 nummer4
2017
2016
2015 -.-
2014 -.-
2013 nummer 1 nummer 2 * nummer 3 nummer 4 nummer 5 -.-
2012 nummer 1 nummer 2 * nummer 3 nummer 4 nummer 5 -.-
2011 nummer 1 nummer 3 nummer 4 nummer 5 -.-
2010 nummer 1 nummer 2 * nummer 3 nummer 4 nummer 5 nummer 6
2009 nummer 1 nummer 2 * nummer 3 nummer 4 nummer 5 nummer 6

* met verslag over het voorgaande jaar

Bladinfo/Adverteren