Visserijregels en handhaving


De (sport)visserij is geregeld in de Visserijwet. De belangrijkste wettelijke regels lees je hieronder.

Schriftelijke toestemming nodig 
Om in het binnenwater te mogen vissen heeft elke hengelaar een schriftelijke toestemming - visvergunning - nodig van degene die het visrecht heeft op het water waar men wil vissen. Die visrechthebbende is in de meeste gevallen een hengelsportvereniging of federatie die visrecht heeft gehuurd voor de leden en deze visrechten via een vergunning beschikbaar stelt. De VISpas of de JeugdVISpas en de daarbij behorende Lijst(en) van Viswateren - in de vorm van een boekje of als VISplanner App op je smartphone -  vormen samen de vergunning, waarmee je kunt vissen in de wateren die in de lijst(en) staan vermeld.
Zo'n vergunning krijg je door lid te worden van de HVZ. Je krijgt dan, afhankelijk van je leeftijd, een VISpas of een JeugdVISpas als bewijs van je lidmaatschap.

Gesloten tijd aassoorten
Van 1 april tot de laatste zaterdag in mei geldt een verbod voor sommige aassoorten. Er mag in die periode niet gevist worden met slachtprodukten, een dood visje of een stukje vis (ongeacht hoe groot), alle soorten kunstaas met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm. Voor het IJsselmeer geldt dit verbod tot 1 juli.
Let op! voor een aantal wateren in deze lijst(en) geldt een langere gesloten tijd. Dit staat bij de betreffende federaties en/of wateren vermeld.

Gesloten tijd vissoorten
Voor een aantal vissoorten bestaat een gesloten tijd. Vangt je zo'n vis in die periode, dan moet je hem met de grootst mogelijke zorg behandelen en levend en onbeschadigd direct in hetzelfde water terugzetten.


Minimummaten voor vissoorten
Voor een aantal vissoorten bestaat een minimum maat. Ook verenigingen kunnen eisen stellen aan de minimum maat en aantallen van de vis welke je mag meenemen of in je net mag hebben. Vang je deze vissen dan moet je deze met de grootst mogelijke zorg behandelen en levend en onbeschadigd direct in hetzelfde water terugzetten. In je vergunningen worden al deze regels in detail beschreven.

De HVZ controleurs; ogen en oren van de vereniging
Controle van sportvissers is belangrijk, want als zij zonder vergunning vissen, leveren ze geen, of een veel te geringe, bijdrage aan het instandhouden van hengelsportvoorzieningen of de visstand. Ook wordt door overtredingen van de Visserijwet en vergunningvoorwaarden vaak rechtstreeks schade aan de visstand toegebracht.

De HVZ heeft daarom een team van bevoegde controleurs dat frequent en op onregelmatige tijden langs de waterkant controleert. Zij zijn de oren en de ogen van de vereniging. Als sportvisser ben je verplicht aan hen je geldige VISpas of JeugdVISpas met de bijbehorende Lijst van viswateren of met de VISplanner op je smartphone, te tonen.

Doen zich problemen voor, dan kunnen zij de hulp van politie of andere opsporingsambtenaren inroepen. Ook kunnen zij geconstateerde overtredingen melden bij deze ambtenaren, of zorgen dat overtreders zich moeten verantwoorden bij de strafcommissie van de vereniging.
De boetebedragen op overtreding van de Visserijwet zijn niet gering. Als je meer daarover wilt weten, lees dan verder.