Ruilbeurs info


Jaar op jaar is de ruilbeurs hét succes van de HVZ Hengelsportbeurs

Hengels, molens, koffers, pluggen... een ieder kan hierzijn of haar overtollig hengelsportmateriaal verkopen. Je ruimt je viskoffer of schuur op en doet een andere sportvisser er een plezier mee. Voorwaarde is dat het aangeboden materiaal compleet, in goede staat, werkend en niet ouder dan circa 15 jaar is. Een uitzondering is er voor oude visspullen met verzamelwaarde. 

Aanbieden in HVZ clubgebouw
Materiaal voor verkoop kan voorafgaand aan de beurs op donderdagavond en vrijdagavond van19:00 tot 21:00 uur alsmede op zaterdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur, worden aangeboden in het HVZclubgebouw.In overleg wordt daar de verkoopprijs bepaald. De HVZ verzorgt het transport naar en de uitstalling op de beurs.

      
Contant afrekenen
Tijdens de ruilbeurs houden HVZ-vrijwilligers toezicht en rekenen contant af met de kopers. Er kan dus niet worden gepind.

Afrekenen verkochte en ophalen van niet verkochte artikelen
Aan het eind van de beurs, rond 14:00 uur, wordt er contant afgerekend met de verkopers. Niet verkochte artikelen moeten dan ook worden opgehaald. Niet opgehaalde artikelen vervallen aan de HVZ.
Disclaimer 
De HVZ doet dit als service voor haar leden/deelnemers maar neemt geen enkele verantwoording voor beschadiging en/of diefstal van het ter verkoop aangeboden materiaal. 

10% Opslag 
Voor ingebrachte materialen door handelaren of leden die meer dan 20 artikelen aanbieden, berekent de HVZ een vergoeding van 10% van de verkoopwaarde. Voor leden kost het inbrengen van 1 tot 10 artikelen ! Euro en van 11 tot 20 artikelen 4 Euro. Dit als vergoeding voor transport- en administratiekosten. Niet-HVZ-leden worden beschouwd als handelaar en betalen ook 10% opslag over de verkoopwaarde.