Meldpunt visstroperij

Er is sprake van stroperij wanneer er zonder toestemming met illegale vistuigen (vaak een staand want, fuiken of met lijnen) vis wordt gevangen.

Maar ook sportvissers die zich niet aan de gestelde minumummaat of meeneemlimiet houden kunnen de visstand schaden en vallen onder stroperij.

  • Bel tijdens kantooruren met Sportvisserij MidWest Nederland, telefoon 0251 31 88 82.

  • Bel bij urgentie buiten kantooruren met het landelijke Meldpunt Visstroperij van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, telefoon 045 546 62 30 (dag en nacht bereikbaar).

Je melding wordt discreet behandeld en er wordt actie ondernomen.