Dubbel lidmaatschap

Lid van meer dan een vereniging?

Bij iedere vereniging waarvan je lid bent krijgt je een VISpas. De VISpas is namelijk het bewijs van lidmaatschap van de vereniging. Ben je al lid van een andere hengelsportvereniging die ook is aangesloten bij Sportvisserij Nederland, dan krijg je door het beantwoorden van een vraag in het leden-inschrijfformulier, een vermindering van je contributie bij de VISpas en bij de JeugdVISpas. Daardoor wordt het een stuk goedkoper om van meerdere verenigingen lid te zijn.

Maar let op: in het jaar van inschrijving bij de HVZ moet je de teruggave zelf aanvragen op de website van Sportvisserij Nederland. Dit geldt dus alleen voor het eerste jaar. Daarna wordt de contributie automatisch aangepast.

Met het versturen van het formulier verklaar je accoord te zijn met onze privacyverklaring.