Het spiegelkarper project.

Beste HVZ karpervissers,

Afgelopen jaren hebben wij gezamenlijk met Sportvisserij Mid-West een aantal prachtige spiegelkarperprojecten opgestart. In deze projecten is er aandacht gevraagd voor het terugmelden van deze karpers indien ze gevangen worden..
Het terug melden en het ‘matchen’ van de karpers kunnen inzicht geven in hoe de uitgezette karpers zich gedragen en hoe ze groeien. Vanuit de federatieve karpercommissie is hier geregeld aandacht aan geschonken om zodoende het aantal terugmeldingen op te krikken. Desondanks is het aantal terugmeldingen niet heel groot.

Vanuit de Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer (BVK) is men al vele jaren bezig met spiegelkarperprojecten en de terugmelding van karpers hierin. De BVK heeft ook bemerkt dat het aantal terugmeldingen fors afneemt. Daarom hebben zij het idee opgevat een Matching Community (MC) op te starten. Het is een nieuwe, simpele en vooral ook betrouwbare, discrete manier van het terugmelden van karpers.

De federatieve karpercommissie heeft vanuit de coördinatie van de masterplan projecten besloten samen met de BVK te werken op het gebied van de terugmeldingen. Op deze manier hopen zij het aantal terugmeldingen weer op te krikken. Via spiegelkarpermelden@outlook.com kunnen de terugmeldingen gedaan worden door 0ns als karpervissers.
Jaarlijks zal de BVK/MC de Karpercommissie per deelproject een terugkoppeling geven van de meldingen die zijn gedaan. Een en ander is uiteraard wel afhankelijk van de wensen die een melder heeft. Dit onder andere met betrekking tot het geheim houden van stekken enzovoorts.
Uiteraard zal de HVZ Karpercommissie de terugkoppeling per deelproject weer delen met de vissers. 

We willen jullie vragen om aandacht te geven aan de nieuwe manier van terugmelden en dan met name aan het email adres waar de terugmeldingen op gedaan kunnen worden. Meer informatie over de Matching Community en de BVK; http://www.karperbeheer.nl/monitoring/matching-community/algemeen/

Met vriendelijke groet,
HVZ Karpercommissie