HVZ-Privacyverklaring

Hengelsportvereniging Zaanstreek is gevestigd te Wijdewormer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40617001.
Deze privacyverklaring omschrijft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG welke persoonsgegevens Hengelsportvereniging Zaanstreek verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Hengelsportvereniging Zaanstreek verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft als lid van Hengelsportvereniging Zaanstreek 
b. een product of dienst afneemt bij Hengelsportvereniging Zaanstreek (zoals een nieuwsblad, nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
c. contact met ons opneemt via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d..

1.2 Hengelsportvereniging Zaanstreek verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f.  leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i.  het lidmaatschapnummer(s) van een hengelsportvereniging;
j.  en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties,      afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k. browsercookies.

1.3 Hengelsportvereniging Zaanstreek kan deze gegevens gebruiken om:

• het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport;
• handhaving.

2. Informatie - Wijziging - Bezwaar

U kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging Zaanstreek via telefoonnummer 075-6310183, per e-mail: info@hvznet.nl of via de website www.hvznet.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Hengelsportvereniging Zaanstreek persoonsgegevens verwerkt;(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die Hengelsportvereniging Zaanstreek met betrekking tot u verwerkt;
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelsportvereniging Zaanstreek.

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 Hengelsportvereniging Zaanstreek zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Hengelsportvereniging Zaanstreek treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1 Hengelsportvereniging Zaanstreek kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
• aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en andere hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
• NOC*NSF waarvan Hengelsportvereniging Zaanstreek lid is;
• verwerkers van Hengelsportvereniging Zaanstreek waaronder Sportvisserij Nederland (ledenadministratie) voor de uitvoering van de dienstverlening;
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 Hengelsportvereniging Zaanstreek verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelsportvereniging Zaanstreek daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. Wijzigingen

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze regelmatig te raadplegen.


Wijdewormer, 19 mei 2018