Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Blijf gezond en optimistisch!

terug naar overzicht

Maandag, 18 mei 2020

Onze voorzitter Wim de Vries heeft belangrijke informatie over onze HVZ dus lees de nieuwsbrief.

Beste hengelsportvriend/vriendin,

In deze bijzondere tijd wil ik je, mede namens het bestuur, op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen onze vereniging.
Allereerst gaan onze gedachten uit naar familie en vrienden van twee leden die ten gevolge van het coronavirus zijn overleden. 
Hen wensen wij heel veel sterkte toe.

Ten tweede hopen wij dat je samen met je dierbaren in goede gezondheid deze moeilijke periode doorkomt. Blijf gezond en optimistisch!

Tot 1 september - In navolging op de besluiten van het kabinet, het RIVM en in samenspraak met onze overkoepelende hengelsportorganisaties Sportvisserij Nederland en de federatie Midwest Nederland, hebben wij moeten besluiten onze gezamenlijke activiteiten tot 1 september te laten vervallen. Het lijkt erop dat er daarna wat meer mogelijk wordt.

Nieuwe leden 
Op zich zijn wij bevoorrecht dat we in deze enerverende tijd volop kunnen vissen, weliswaar niet in wedstrijdverband of tijdens gezamenlijke activiteiten. Landelijk blijkt er veel belangstelling voor de VISpas. Ook bij ons melden zich veel nieuwe leden.

HVZ Nieuws
Elk jaar ontvang je vijf nummers van ons clubblad HVZ Nieuws. Tot nu toe ontving je het blad twee keer. Als gevolg van de stopzetting van alle verenigingsactiviteiten per half maart valt er helaas weinig tot geen nieuws te melden. Het bestuur heeft dan ook besloten om de nummers 3 en 4 dit jaar niet te laten verschijnen. Eind van het jaar verwachten we dan een uitgebreider nummer te kunnen presenteren.

Algemene Ledenvergadering 
Voor dinsdag 26 mei as. was de Algemene Ledenvergadering aangekondigd. In het HVZ Nieuws nummer 2 zijn de agenda, het jaarverslag en het financieel overzicht vermeld. Deze vergadering kan helaas niet worden gehouden. De formele benoemingen en herverkiezingen binnen het bestuur worden daardoor uitgesteld. Wij stellen voor dit alles op dinsdag 27 oktober as. tijdens de najaarsbijeenkomst te behandelen. Als er naar aanleiding van de publicaties in het HVZ Nieuws toch dringende vragen zijn, dan kunnen deze schriftelijk of per e-mail bij het bestuur worden ingediend. Wij reageren hierop en behandelen de vragen en antwoorden ook nog eens tijdens de najaarsbijeenkomst.

Vacature secretaris
Zoals in de agenda vermeld heeft secretaris Jorrit Hazen vanwege gezinsuitbreiding te kennen gegeven te willen stoppen als secretaris. Het verheugt het bestuur dat het in gesprek is met de heer J. Breedijk als zijn opvolger.

Blijf op de hoogte - Voor een actuele stand van zaken over het houden van wedstrijden, de inloopmiddagen en andere activiteiten verwijs ik naar onze website www.hvznet.nl.

Tot slot 
Rest mij je, ondanks de opgelegde beperkingen, een mooie zomer in goede gezondheid te wensen. Met hopelijk mooie vangsten. Verhalen en foto’s van je vangsten zijn van harte welkom voor een extra dik HVZ Nieuws aan het eind van dit bewogen jaar.

Met vriendelijke groet,

Wim de Vries, voorzitter