Meld vissterfte of vissen in nood
Het komt regelmatig voor dat er vis in nood verkeert of dat er een vissterfte is opgetreden. Bijvoorbeeld bij het dempen van een water, bij zuurstoftekort als gevolg van een riooloverstort, door gebrek aan doorstroming of door lozing van bepaalde stoffen.

Vissen in nood of vissterfte graag melden via het centrale nummer van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier            

Bel tijdens kantooruren 072-5828282 - Bel buiten kantooruren 0800-1430
      
Het is tevens belangrijk om een mailtje te sturen naar info@hvznet.nl zodat het HVZ bestuur ook op de hoogte is en zonodig actie kan ondernemen. Ook kan er een melding gedaan worden op de website www.meldpuntwater.nl