Verslag en sfeerfoto's algemene ledenvergadering op 29 mei jl.

terug naar overzicht

Woensdag, 6 juni 2018

Nuttige en goede ledenvergadering op 29 mei j.l. Lees het verslag van onze secretaris.

Sfeer impressie van de algemene ledenvergadering 2018
Op 29 mei jl. is de jaarvergadering geweest. De opkomst was met ca. 50 leden lager dan gebruikelijk. Mogelijk is dat te wijten aan de hoosbui die avond. De vergadering verliep soepel, de agenda werd vlot afgewerkt, Helaas zijn er ook in 2017 weer een aantal leden de vereniging ontvallen. Er werd stil gestaan bij het overlijden van 36 leden.

Er waren, behoudens enkele afberichten, geen ingekomen stukken. Enkele bijzonderheden uit de mededelingen bestuur:
  • De hengelsportbeurs kende weer een geslaagde editie.
  • Overgang van de ledenadministratie naar Sportvisserij Nederland is soepel verlopen, zijn er tevreden over.-Kantoor is open op dins- en woensdagmiddag.
  • De HVZ is AVG-proof door goed werk van Egbert Jonker, Frans Hagens en Henk op den Akker.
  • De HVZ heeft kenbaar gemaakt bij de federatie dat zij voor 2019 de meeneem maten van snoekbaars willen aanpassen. Op grond   van allerlei onderzoeken en in navolging van Amsterdam, Haarlem en de federatie in Groningen/Friesland zal de maat gesteld worden op een minimummaat van 55 cm en 70 cm maximaal. Het doel is om de snoekbaarsstand te beschermen.
  • De oprichting van de karpercommissie is een feit met een mooie karperkoppelwedstrijd in het Jagersveld.
  • De oprichting van de roofviscommissie is in volle gang. Later meer hierover.
  • Er is een ledenonderzoek geweest. De HVZ krijgt een 7,5 als rapportcijfer. Later meer uitgebreide informatie wanneer alle resultaten zijn uitgewerkt.

De vergadering verleende decharge aan het bestuur op voordracht van de kascommissie omdat de HVZ er staat financieel goed voor staat. De penningmeester werd dan ook bedankt voor zijn uitmuntend werk.

Bestuurswijzigingen
- Henk op den Akker stelt zich nog 3 jaar beschikbaar voor de club. Daarna gaat hij het stokje overgeven.
- Arno Zuijdam is de voorzitter van de karpercommissie en wordt benoemd tot lid van het algemeen bestuur
- Jaap de Bouter treedt terug als voorzitter van de jeugdcommissie maar blijft actief in de jeugdcommissie. Zijn opvolger Brand Koopman wordt benoemd tot lid van het algemeen bestuur.

Piet Plekker en Theo Bieman zijn gezamenlijk 54 jaar actief geweest voor de jeugdcommissie en hebben dit voorjaar besloten om er mee te stoppen. Zij worden naar voren gehaald en bedankt voor het vele en trouwe werk in de afgelopen jaren.

Na de rondvraag met vragen over het Kogerpolderkanaal en het maaien van de rietkanten bij de Gouw en Watering is het officiële gedeelte achter de rug. Dit wordt opgevolgd door een reportage over de karper koppelwedstrijd en de jaarlijks terugkerende tombola.

Uw secretaris