Wedstrijd regelementen.

Wedstrijdreglementen HVZ Jeugd zomeravondcompetitie 

1}  Er mag gevist worden met 1 vaste hengel met daaraan 1 haak.

2)  Voor de A groep (t/m 14 jr ) is de maximum hengellengte 9,50 meter en de B groep (t/m 23 jr) 11,50 meter.

3)  Het gebruik van een vlonder of plateau is toegestaan mits deze voor de waterlijn is opgesteld

4)  Het plaatsen van de plateau en zitkist tot 14 jaar is assistentie van ouders toegestaan al het overige dient door de visser zelf gedaan te worden.

5)  Parkeren langs de waterkant geschiedt op eigen risico. De weg geheel vrij laten. (ook het fietspad)

6)  Bij het vissen van de competitie zullen er 8 wedstrijden worden gevist. Bij het vissen van 8 wedstrijden zal er 1 afschrijver zijn (slechtste resultaat of afwezigheid).

7)  Om voor het eindklassement van de totale zomeravondcompetitie in aanmerking te komen dienen minimaal vijf competitiewedstrijden te zijn gevist. 

8)  Deelnemers mogen maximaal 1 meter links of recht van hun plaatsnummer gaan zitten en dienen recht vooruit te vissen. 

9)  Meerdere hengels mogen opgetuigt klaarliggen echter alleen niet zijn voorzien van aas.

10) Er mag gepeild worden voor het beginsignaal.

11) Na het eerste signaal mag er begonnen worden met het voeren en het vissen. 

12) Verse de vase of kunstaas is tijdens de wedstrijd niet toegestaan

13) Bij onweer of andere zeer slechte weersomstandigheden wordt de wedstrijd onderbroken of afgelast. (er wordt dan een signaal gegeven) Indien meer als 50% van de wedstrijdduur is gevist wordt de wedstrijd geldig verklaard.

14) Snoek, Snoekbaars, Aal en dode vis tellen niet mee. Snoek, Snoekbaars en aal onmiddellijk in het zelfde water terugzetten. 

15) Gebruik van een voerkatapult of werppijp voor het bijvoeren geschiedt geheel voor eigen risico. 

16) Bijvoeren is toegestaan.

17) Gehaakte vis die tijdens eindsignaal niet in het schepnet zit telt niet mee.

18) Tijdens de wedstrijd en tot aan het wegen/meten de vissen bewaren in een voldoende ruim leefnet. Doorsnede minimaal 40cm en een lengte minimaal 2 mtr. waarvan het grootste deel in het water ligt. 

19) Tijdens de wedstrijden mag er bij de B categorie geen hulp door ouders of anderen worden verleend. Hulp wordt alleen verleend door de wedstrijdleiding als is aangegeven dat er hulp nodig is. Dit betekent dat ook bijvoeren of hulp bij het scheppen verboden is. In noodgevallen en slechts als de vis dreigt te beschadigen is hulp bij het onthaken toegestaan. Bij overtreding van een van voorgenoemde regels vervalt het behaalde resultaat van die wedstrijd.

20) Prijzen dienen door de winnaar zelf afgehaald worden anders vervalt de prijs.

21) Na de wedstrijd dient de visplek schoon achtergelaten te worden.

22) Deelnemers welke zich niet aan dit reglement houden kunnen voor deelname worden uitgesloten.

23) De HVZ wedstrijd organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook.

24) Voor en over zaken waarin dit reglement niet voorziet of bij discussie beslist de HVZ wedstrijdorganisatie.

25) Bij het niet kunnen vissen van de wedstrijd tijdig afmelden bij de wedstrijdleiding.

26) Bij afwezigheid geldt als puntentelling aantal deelnemers competitie +1