Streetfishing

Streetfishing is het vissen in een dorp of stad. Tussen de huizen en mensen. Struinen met je dropshot, verticaal of plug hengel langs sloten, grachten, kades, bruggen en sluizen. Proberen zoveel  mogelijk roofvis te vangen (en weer terugzetten natuurlijk). Roofvissen (o.a. Baars, Snoek en Snoekbaars) zijn verrassend goed te vangen in de stad. Zeker in de winter trekken ze naar de beschutting van de huizen.

Sportvisserij MidWest Nederland heeft een competitie opgezet.
 Iedereen van 10 jaar en ouder kan meedoen. Een team bestaat uit vier deelnemers waarvan twee streetfishers 21 jaar of ouder mogen zijn. Ieder team mag twee reserve deelnemers hebben. Van de zes wedstrijden moet je er minimaal 5 meedoen.

De wedstrijden zijn gepland:


De spelregels zijn veranderd ten opzichte van vorig jaar. De 5 grootste baarzen, de 3 grootste snoekbaarzen en de 2 grootste snoeken tellen mee voor de daguitslag.

Wij hopen een team van zes bij elkaar te krijgen. Vanuit de HVZ kunnen jullie op begeleiding rekenen. Wil je meedoen, lijkt je dit leuk, laat dit dan even weten aan de HVZ jeugdcommissie.
Wanneer we de benodigde 4 deelnemers of meer zich hebben opgegeven, krijgen jullie vanzelf bericht.